Welkom bij Emaris

Het is een hele uitdaging voor zowel ondernemingen en particulieren om in het kluwen van de actuele wetgeving en regelgeving de juiste weg te vinden. Professionele begeleiding is daarbij wenselijk.

Gerechtelijke procedures zijn tijdrovend en vaak onzeker. Daarom zoeken wij altijd naar efficiëntere en effectievere manieren.

Maar mocht tussenkomst van de rechter toch nodig zijn, dan kunnen we vertrouwen op nauwe samenwerkingsverbanden met advocaten. Meer in het algemeen, indien wij voor een bepaald vraagstuk de gewenste expertise niet in huis zouden hebben of wanneer wij vaststellen dat de problematiek zich breder stelt, dan gaan wij dit probleem niet uit de weg maar zorgen wij voor een adequate doorverwijzing zoals naar notarissen, accountants en fiscalisten, experten in overnamebegeleiding en corporate finance, preventieadviseurs en andere deskundigen.

Over Emaris - Decision Guidance

Het kantoor wordt geleid door Pascal Eggermont. Hij is afgestudeerd in 1999 aan de Universiteit Gent met als specialisatie Sociaal en Economisch recht. Van 1999 tot en met begin 2007 was hij actief als advocaat aan de balie van Gent. Sinsdien en tot op heden is Pascal Eggermont werkzaam in het ondernemingsleven als algemeen directeur in de logistieke sector. Daarnaast zetelt hij in paritaire overlegorganen van de Belgische zeehavens, is hij actief als bestuurder in diverse beroepsorganen en in de non-profit sector.

Praktijkgebieden:
Economisch en Sociaal recht

Wij kunnen u helpen met volgende vragen:

 • U wenst in dienst te treden van een nieuwe werkgever?
 • U wenst een werknemer in dienst te nemen of te ontslaan?
 • U wordt ontslagen?
 • Overleeft u een bezoek van de sociale inspectie?
 • Werd u geconfronteerd met een arbeidsongeval?
 • U wenst een eigen zaak op te starten of een overname te doen?
 • U wenst als zelfstandige te werken?
 • U wenst een pand te huren of te verhuren?
 • U zit doen samen met vennoten en u wenst dienaangaande goede afspraken te maken?
 • U bent niet zeker dat uw contracten correct zijn opgesteld en actueel?
 • Zijn uw contracten op mekaar afgestemd en niet tegenstrijdig?

Dit betreft slechts een greep uit mogelijke zaken waarmee u geconfronteerd wordt en waarbij het van belang is dat u de juiste stap zet.

Contacteer ons


Pascal Eggermont
Rabotstraat 46 – 9000 Gent
+32 478 994 332
BTW. BE 0502 398 533